Nazwa autora:Agnieszka Wasilewska

Ogłoszenie o prowadzonym postępowaniu ofertowym mającym na celu wybór firmy audytorskiej do przeprowadzenia badań rocznych sprawozdań finansowych obejmujących kolejne dwa lata obrotowe: 2023 r. i 2024 r.

Ogłoszenie o prowadzonym postępowaniu ofertowym mającym na celu wybór firmy audytorskiej do przeprowadzenia badań rocznych sprawozdań finansowych obejmujących kolejne dwa lata obrotowe: 2023 r. i 2024 r. Nr postępowania: 418/Z/ZP/2023 Wynik postępowania ofertowego nr 418/ZP/2023 z dnia 16.11.2023 roku (.pdf, 41 kb) skan Unieważnienie postępowania z dnia 31.10.2023 roku (.pdf, 201 kb) Badanie sprawozdania finansowego […]

Ogłoszenie o prowadzonym postępowaniu ofertowym mającym na celu wybór firmy audytorskiej do przeprowadzenia badań rocznych sprawozdań finansowych obejmujących kolejne dwa lata obrotowe: 2023 r. i 2024 r. Read More »

Zapytanie ofertowe na zakup sprzętu i oprogramowania komputerowego dla MCM Polesie w ramach realizacji przedsięwzięcia pn. Wdrożenie e-Usług w Placówce POZ

Poniżej zamieszczone są dokumenty do zapytania ofertowego na zakup sprzętu i oprogramowania komputerowego dla MCM „Polesie” w Łodzi w ramach realizacji przedsięwzięcia pn. Wdrożenie e-Usług w Placówce POZ. Ogłoszenie wyników (.pdf, 283 kb) Informacja z otwarcia ofert (.pdf, 45 kb) skan Zapytanie ofertowe (.pdf, 158 kb) [pobierz] Załącznik nr 1 Formularz ofertowy (.doc, 67 kb)

Zapytanie ofertowe na zakup sprzętu i oprogramowania komputerowego dla MCM Polesie w ramach realizacji przedsięwzięcia pn. Wdrożenie e-Usług w Placówce POZ Read More »

NOWE!!! Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji pn. „Przystosowanie Przychodni Maratońska dla potrzeb osób niepełnosprawnych

Znak sprawy: 2/ZP/2023 Poniżej zamieszczone są dokumenty do nowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dot. przystosowania Przychodni „Maratońska” dla potrzeb osób z niepełnosprawnością.  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (.pdf, 758 kb) Informacja z otwarcia ofert (.pdf, 252 kb) Ogłoszenie (.pdf, 155 kb) Wyjaśnienie do treści SWZ z dn. 21.07.2023 r. (.pdf, 46 kb) [pobierz] Specyfikacja

NOWE!!! Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji pn. „Przystosowanie Przychodni Maratońska dla potrzeb osób niepełnosprawnych Read More »

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji pn. „Przystosowanie Przychodni Maratońska dla potrzeb osób niepełnosprawnych”

Poniżej zamieszczone są dokumenty do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dot. przystosowania Przychodni „Maratońska” dla potzrzeb osób z niepełnosprawnością.  [pobierz] Unieważnienie postępowania z dnia 6.07.2023 r. (.docx, 259 kb) Ogłoszenie (.pdf, 153 kb) Informacja z otwarcia ofert (.pdf, 261 kb) [pobierz] Specyfikacja Warunków Zamówienia – postępowanie nr 1/Z/2023 (.doc, 190 kb) [pobierz] Załącznik nr 1,

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji pn. „Przystosowanie Przychodni Maratońska dla potrzeb osób niepełnosprawnych” Read More »

Konkurs ofert nr referencyjny KO/2/2023 r. – udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu diagnostyki laboratoryjnej

Ogłoszenie w sprawie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu diagnostyki laboratoryjnej na rzecz pacjentów Miejskiego Centrum Medycznego „Polesie” w Łodzi. Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania (.pdf, 40 kB) skan Zmiana ogłoszenia nr 2, modyfikacja z dnia 12.07.23 r. (.pdf, 293 kB) Zmiana ogłoszenia, modyfikacja z dnia 27.06.23 r. (.pdf, 322 kB) Ogłoszenie (.pdf, 193

Konkurs ofert nr referencyjny KO/2/2023 r. – udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu diagnostyki laboratoryjnej Read More »

Zapytanie ofertowe: 169/ZP/2023 serwisowanie programu mMedica-aplikacji służąca do rozliczania umów NFZ

169/ZP/2023 serwisowanie programu mMedica-aplikacji służąca do rozliczania umów NFZ Zapytanie ofertowe o numerze  169/ZP/2023, dotyczy serwisowania programu mMedica-aplikacji służącej do rozliczania umów NFZ. 169/ZP/2023 Zapytanie ofertowe (.pdf, 266 kB) Załącznik nr 1 Formularz ofertowy (.pdf, 221 kB) Zalącznik nr 2 Projekt umowy (.pdf, 229 kB) Klauzula informacyjna dla oferentów biorących udział (.pdf, 80 KB) Informacja

Zapytanie ofertowe: 169/ZP/2023 serwisowanie programu mMedica-aplikacji służąca do rozliczania umów NFZ Read More »

Zapytanie ofertowe nr 156.ZP.2023 na dostawę drobnego sprzętu medycznego oraz materiałów opatrunkowych

Zapytanie ofertowe nr 156.ZP.2023 Zapytanie ofertowe nr 156.ZP.2023 na dostawę drobnego sprzętu medycznego oraz materiałów opatrunkowych. 156_ZP_2023_zapytanie ofertowe na dostawę drobnego sprzętu medycznego oraz materiałów opatrunkowych (.pdf, 269 KB) Załącznik nr 1 Formularz do wniosku-sprzęt medyczny (.pdf, 295 KB) [pobierz] Załącznik nr 1 Formularz do wniosku-sprzęt medyczny (.odt, 66 KB) Załącznik nr 2 Projekt umowy

Zapytanie ofertowe nr 156.ZP.2023 na dostawę drobnego sprzętu medycznego oraz materiałów opatrunkowych Read More »

Zapytanie ofertowe nr 155.ZP.2023 na dostawę środków ochrony indywidualnej

Zapytanie ofertowe nr 155.ZP.2023 Zapytanie ofertowe nr 155.ZP.2023 na dostawę środków ochrony indywidualnej. Zapytanie ofertowe 155_ZP_2023 (.pdf, 286 KB) Załącznik nr 1 Formularz ofertowy (.pdf, 191 KB) Załącznik nr 2 Projekt Umowy na dostawę środków ochrony indywidualnej (.pdf, 137 KB) Klauzula informacyjna dla oferentów biorących udział (.pdf, 80 KB) Informacja z otwarcia ofert (.pdf, 336

Zapytanie ofertowe nr 155.ZP.2023 na dostawę środków ochrony indywidualnej Read More »

Zapytanie ofertowe nr 99.ZP.2023 na dostawę leków podstawowych i stomatologicznych

Zapytanie ofertowe nr 99.ZP.2023 Zapytanie ofertowe nr 99.ZP.2023 na dostawę leków podstawowych i stomatologicznych. Zapytanie ofertowe nr 99.ZP.2023 (.pdf, 280 KB) Załącznik nr 1 Formularz ofertowy (.pdf, 283 KB) [pobierz] Załącznik nr 1 Formularz ofertowy (docx, 52 kB) Załącznik nr 2 Projekt umowy (.pdf, 145 KB) Wyjaśnienia z dnia 10.03.2023 (.pdf, 207 kB) Klauzula informacyjna

Zapytanie ofertowe nr 99.ZP.2023 na dostawę leków podstawowych i stomatologicznych Read More »

Postępowanie na usługę utrzymania czystości terenów zewnętrznych w jednostkach organizacyjnych Miejskiego Centrum Medycznego „Polesie” w Łodzi

Postępowanie na usługę Postępowanie na usługę utrzymania czystości terenów zewnętrznych w jednostkach organizacyjnych Miejskiego Centrum Medycznego „Polesie” w Łodzi Ogloszenie (.pdf, 2,2 MB) skan SWZ (.pdf, 6,7 MB) skan [pobierz] Załącznik nr 1 Formularz ofertowy (.docx, 29 kB) [pobierz] Załącznik nr 2 Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu (.docx, 20kB) [pobierz] Załącznik nr 3 Oświadczenie grupa kapitałowa

Postępowanie na usługę utrzymania czystości terenów zewnętrznych w jednostkach organizacyjnych Miejskiego Centrum Medycznego „Polesie” w Łodzi Read More »

Scroll to Top