projekt przystań dim

Projekt „PrzyStań DiM”

Projekt „PrzyStań” DiM Projekt „PrzyStań DiM” realizowany przez Specjalistyczny Psychiatryczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Łodzi, Szpital im. J. Babińskiego w partnerstwie z Województwem Łódzkim, Miastem Łódź, jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Osią priorytetową projektu są IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa. Okres realizacji projektu: od 2021-06-01 do 2023-10-31. Cel projektu Celem projektu jest  utworzenie na podstawie […]

Projekt „PrzyStań DiM” Read More »