Przetarg

Postępowanie: Obsługa informatyczna w Miejskim Centrum Medycznym „Polesie” w Łodzi

Zamawiający informuje o postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym zgodnie z art. 275 ust. 1 i następnych w oparciu o ustawę z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych. Informujemy, że dokumentacja przetargu udostępniona jest na stronie prowadzonego postępowania https://ezamowienia.gov.pl Bezpośredni link do postępowania: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-afd09731-9ff9-11ee-948d-82b0c04ef850

Postępowanie: Obsługa informatyczna w Miejskim Centrum Medycznym „Polesie” w Łodzi Read More »

Ogłoszenie o postępowaniu KO-6-2023r. w zakresie POZ dla lekarzy bez specjalizacji

Ogłoszenie o postępowaniu KO-6-2023r. w zakresie POZ dla lekarzy bez specjalizajcji Poniżej znajduje się plik z informacjami na temat ogłoszenia. Ogłoszenie o postępowaniu + SWKO – KO.6.2023r. w zakresie POZ dla lekarzy bez specalizacji skan (.pdf, 2 364 kb) Zmiana Ogłoszenia-SWKO (z dnia 14.03.2024r.) postępowania nr referencyjny KO-6-2023r. skan (.pdf, 156 kb) Ogłoszenie o rozstrzygnięciu

Ogłoszenie o postępowaniu KO-6-2023r. w zakresie POZ dla lekarzy bez specjalizacji Read More »

Ogłoszenie o prowadzonym postępowaniu ofertowym mającym na celu wybór firmy audytorskiej do przeprowadzenia badań rocznych sprawozdań finansowych obejmujących kolejne dwa lata obrotowe: 2023 r. i 2024 r.

Ogłoszenie o prowadzonym postępowaniu ofertowym mającym na celu wybór firmy audytorskiej do przeprowadzenia badań rocznych sprawozdań finansowych obejmujących kolejne dwa lata obrotowe: 2023 r. i 2024 r. Nr postępowania: 418/Z/ZP/2023 Wynik postępowania ofertowego nr 418/ZP/2023 z dnia 16.11.2023 roku (.pdf, 41 kb) skan Unieważnienie postępowania z dnia 31.10.2023 roku (.pdf, 201 kb) Badanie sprawozdania finansowego

Ogłoszenie o prowadzonym postępowaniu ofertowym mającym na celu wybór firmy audytorskiej do przeprowadzenia badań rocznych sprawozdań finansowych obejmujących kolejne dwa lata obrotowe: 2023 r. i 2024 r. Read More »

Ogłoszenie zbycia/sprzedaży Aparatu RTG – przetarg ofertowy

Poniżej zamieszczone są dokumenty dot. ogłoszenia zbycia/sprzedaży Aparat RTG.  Informacja z otwarcia ofert (.pdf, 29 kb) Ogłoszenie zbycia-sprzedaży Aparatu RTG (.pdf, 309 kb) [pobierz] Załącznik Nr 1 – Formularz ofertowy (.docx, 183 kb) Załącznik Nr 2 – Wzór umowy (.pdf, 186 kb) [pobierz] Zdjęcia aparatu (.docx, 727 kb)

Ogłoszenie zbycia/sprzedaży Aparatu RTG – przetarg ofertowy Read More »

Konkurs ofert KO/5/2023r. w zakresie technicznych usług protetycznych

Poniżej znajduje się ogłoszenie o postępowaniu prowadzonym w trybie konkursu ofert dotyczące udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie technicznych usług protetycznych. Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania KO-5-2023r. – konkurs ofert w zakresie technicznych usług protetycznych. (.pdf, 217 kb) skan Ogłoszenie o postępowaniu – KO/5/2023r. (.pdf, 990 kb) skan SWKO – KO/5/2023r. (.pdf, 2 557 kb) zawiera skany

Konkurs ofert KO/5/2023r. w zakresie technicznych usług protetycznych Read More »

Zapytanie ofertowe na zakup sprzętu i oprogramowania komputerowego dla MCM Polesie w ramach realizacji przedsięwzięcia pn. Wdrożenie e-Usług w Placówce POZ

Poniżej zamieszczone są dokumenty do zapytania ofertowego na zakup sprzętu i oprogramowania komputerowego dla MCM „Polesie” w Łodzi w ramach realizacji przedsięwzięcia pn. Wdrożenie e-Usług w Placówce POZ. Ogłoszenie wyników (.pdf, 283 kb) Informacja z otwarcia ofert (.pdf, 45 kb) skan Zapytanie ofertowe (.pdf, 158 kb) [pobierz] Załącznik nr 1 Formularz ofertowy (.doc, 67 kb)

Zapytanie ofertowe na zakup sprzętu i oprogramowania komputerowego dla MCM Polesie w ramach realizacji przedsięwzięcia pn. Wdrożenie e-Usług w Placówce POZ Read More »

Konkurs ofert KO/4/2023r. w zakresie wykonywania badań USG wraz z opisem

Poniżej znajduje się ogłoszenie o postępowaniu prowadzonym w trybie konkursu ofert dotyczące udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie technicznych usług protetycznych.  Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania nr KO-4-2023 r. (.pdf, 283 kb) skan Ogłoszenie o postępowaniu – KO/4/2023r. (.pdf, 955 kb) skan Ogłoszenie o postępowaniu – KO/4/2023r. (.pdf, 219 kb) SWKO – KO/4/2023r. (.pdf, 7 534 kb)

Konkurs ofert KO/4/2023r. w zakresie wykonywania badań USG wraz z opisem Read More »

Konkurs ofert KO/3/2023r. w zakresie opieki specjalistycznej

Poniżej znajduje się ogłoszenie o postępowaniu prowadzonym w trybie konkursu ofert dotyczące udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie: chirurgii ogólnej, ortopedii i traumatologii narządu ruchu, otolaryngologii, położnictwa i ginekologii, endokrynologii, diabetologii, pulmonologii,  kardiologii. Miejsce i termin rozstrzygnięcia konkursu: Ogłoszenie wyników konkursu zostanie zamieszczone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Udzielającego Zamówienia oraz na stronie internetowej www.mcmpolesie.pl  w zakładce

Konkurs ofert KO/3/2023r. w zakresie opieki specjalistycznej Read More »

NOWE!!! Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji pn. „Przystosowanie Przychodni Maratońska dla potrzeb osób niepełnosprawnych

Znak sprawy: 2/ZP/2023 Poniżej zamieszczone są dokumenty do nowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dot. przystosowania Przychodni „Maratońska” dla potrzeb osób z niepełnosprawnością.  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (.pdf, 758 kb) Informacja z otwarcia ofert (.pdf, 252 kb) Ogłoszenie (.pdf, 155 kb) Wyjaśnienie do treści SWZ z dn. 21.07.2023 r. (.pdf, 46 kb) [pobierz] Specyfikacja

NOWE!!! Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji pn. „Przystosowanie Przychodni Maratońska dla potrzeb osób niepełnosprawnych Read More »

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji pn. „Przystosowanie Przychodni Maratońska dla potrzeb osób niepełnosprawnych”

Poniżej zamieszczone są dokumenty do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dot. przystosowania Przychodni „Maratońska” dla potzrzeb osób z niepełnosprawnością.  [pobierz] Unieważnienie postępowania z dnia 6.07.2023 r. (.docx, 259 kb) Ogłoszenie (.pdf, 153 kb) Informacja z otwarcia ofert (.pdf, 261 kb) [pobierz] Specyfikacja Warunków Zamówienia – postępowanie nr 1/Z/2023 (.doc, 190 kb) [pobierz] Załącznik nr 1,

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji pn. „Przystosowanie Przychodni Maratońska dla potrzeb osób niepełnosprawnych” Read More »

Scroll to Top