Konkurs ofert nr referencyjny KO/2/2019 r. – udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie: stomatologii dla dzieci, ginekologii i położnictwa, otolaryngologii, chirurgii ogólnej, ortopedii

Termin składania ofert:   23.12.2019 r.  do godz. 12:30 

Scroll to Top