Konkurs ofert nr referencyjny KO/2/2020 r. – udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie: stomatologii dla dzieci, stomatologii dla dorosłych, ginekologii i położnictwa, otolaryngologii

Termin składania ofert:   23.03.2020 r.  do godz. 12:30   konkurs odwołany.

Scroll to Top