Nie łam się! Program wczesnego wykrywania osteoporozy, realizowany w latach 2023 -2025

Nie łam się! Program wczesnego wykrywania osteoporozy

Realizacja Programu polityki zdrowotnej: edukacja w zakresie osteoporozy i wczesne wykrywanie osteoporozy w latach 2023-2025 jest finansowana z Subfunduszu rozwoju profilaktyki wyodrębnionego w ramach Funduszu Medycznego, o który jest mowa w ustawie z dnia 7 października 2020r. o Funduszu Medycznym (Dz. U. poz. 1875) oraz budżetu Miasta Łodzi.

Celem programu jest profilaktyka oraz edukacja w zakresie profilaktyki pierwotnej osteoporozy, zapobiegania upadkom oraz postępowania w sytuacji podwyższonego zagrożenia złamaniami osteoporotycznymi. Szczególną korzyścią udziału w tej inicjatywie jest możliwość skorzystania ze specjalistycznego badania oraz konsultacji lekarskiej w krótkim terminie. 

Do kogo kierowany jest program?

Program kierowany jest do:

Kwalifikacja do programu

Pierwszym etapem udziału w projekcie jest ocena ryzyka złamania osteoporotycznego przy wykorzystaniu narzędzia FRAX. Ocenę, która jest jednocześnie rekrutacją do programu,  wykonujemy w naszym Centrum we wskazanych poniżej lokalizacjach:

Kobiety, u których ryzyko poważnego złamania osteoporotycznego wyniosło powyżej 5%, zostaną zakwalifikowane do wykonania badania densytometrycznego DXA (badania gęstości kości) wykonanego na szyjce kości udowej. Badanie będzie połączone z poradą specjalisty, która zostanie zrealizowana w dniu badania. 

Scroll to Top