Pielęgniarka w POZ

Pielęgniarka podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) to inaczej pielęgniarka środowiskowa/rodzinna. W każdej naszej lokalizacji pracuje doświadczony zespół pielęgniarski, który od poniedziałku do piątku , z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, między godziną 7:00 a 18:00 jest przygotowany do udzielenia Ci zarówno pomocy jak i porady.
Do pielęgniarki POZ należy złożyć deklarację wyboru. Jej dane znajdziesz na swoim Internetowym Koncie Pacjenta.

Czas pracy pielęgniarki rodzinnej jest zmienny, a powierzone obowiązki wykonuje również w domu Pacjentów.

W planowaniu opieki nad pacjentami ściśle współpracuje z innymi pracownikami zespołu POZ:

 • lekarzem rodzinnym
 • położną rodzinną
 • pielęgniarką szkolną
Do zadań pielęgniarki POZ m. in. należy:
 • prowadzenie poradnictwa w zakresie zdrowego stylu życia;
 • monitorowanie rozwoju dziecka;
 • realizacja programów zdrowotnych, programów polityki zdrowotnej i profilaktyki chorób;
 • profilaktyka chorób wieku rozwojowego;
 • edukacja w zakresie obowiązkowych i zalecanych szczepień ochronnych przeciw chorobom zakaźnym;
 • wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych;
 • przygotowywanie i aktywizowanie do samoopieki i samopielęgnacji w chorobie i niepełnosprawności;
 • pobieranie materiału do badań diagnostycznych;
 • udzielanie pierwszej pomocy w stanach nagłego zagrożenia zdrowotnego i w nagłych zachorowaniach, w tym prowadzenie resuscytacji krążeniowo-oddechowej;
 • podawanie leków różnymi drogami i technikami zleconymi przez lekarza;
 • zakładanie opatrunków na rany, odleżyny i oparzenia:
 • cewnikowanie pęcherza moczowego u kobiet;
 • zdejmowanie szwów;
 • ustalanie diety w żywieniu przewlekle chorych.
W każdej naszej przychodni pracuje doświadczony personel pielęgniarski:

Przychodnia przy ul. Skłodowskiej-Curie 15/17

Przychodnia przy ul. Kasprzaka 27

Przychodnia przy ul. Garnizonowej 38

Przychodnia przy ul. Srebrzyńskiej 75

Przychodnia przy ul. Wileńskiej 25

Przychodnia przy ul. Olimpijskiej 7A

Przychodnia przy ul. Kusocińskiego 140A

Przychodnia przy ul. Maratońska 71

Przewiń do góry