Medycyna Szkolna

Nad zdrowiem dzieci i młodzieży w wieku szkolnym czuwa lekarz podstawowej opieki zdrowotnej i lekarz stomatolog – w poradni oraz pielęgniarka środowiska nauczania i wychowania lub higienistka szkolna – w szkole.

Jakie są zadania pielęgniarki albo higienistki w szkole?

Pielęgniarka szkolna lub higienistka opiekuje się dziećmi i młodzieżą w szkole. Są to uczniowie od 6. do 19. roku życia (od rozpoczęcia rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego do ostatniej klasy szkoły ponadpodstawowej).

  • Wykonuje testy przesiewowe – bilanse zdrowia – (pomiary wzrostu i ciężaru ciała, bada wzrok, słuch, postawę ciała).
  • Pomaga uczniom, którzy mają problemy zdrowotne: w radzeniu sobie z chorobą lub niepełnosprawnością, w utrzymaniu kondycji fizycznej i samopoczucia,
  • Udziela porad dotyczących stylu życia, samoobserwacji i samoopieki.
  • Wykonuje zabiegi i procedury lecznicze zlecone przez lekarza.
  • Udziela pomocy w nagłych wypadkach.
  • Współpracuje z dyrektorem szkoły i nauczycielami w sprawach dotyczących bezpieczeństwa uczniów, żywienia, warunków higienicznych w szkole oraz edukacji zdrowotnej.
  • Prowadzi profilaktykę próchnicy.
  • Obecność pielęgniarki lub higienistki szkolnej zależy od liczby uczniów i planu lekcji.

Lista szkół, z którym współpracujemy:

wpis w trakcie realizacji. 

 
Scroll to Top