Położna POZ

Położna środowiskowa podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) opiekuje się kobietami w każdym wieku. Jest to kompleksowa opieka pielęgnacyjna – położnicza i ginekologiczna. Opiekuje się też noworodkami do drugiego miesiąca życia. Położna jest dostępna w naszych placówkach od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy), aby umówić się na wizytę należy w pierwszej kolejności zgłosić się do rejestracji poradni.

Czas pracy położnej środowiskowej jest zmienny, a powierzone obowiązki wykonuje również w domu pacjentów.

W planowaniu opieki nad pacjentami ściśle współpracuje z innymi pracownikami zespołu POZ:

 • lekarzem rodzinnym,
 • pielęgniarką POZ,
 • pielęgniarką szkolną.

Do zadań położnej POZ m.in. należy:

 • edukacja dotyczącą prozdrowotnego stylu życia kobiety (również w trakcie ciąży i połogu);
 • poradnictwo w zakresie pielęgnacji i prawidłowego żywienia noworodka i niemowlęcia do 8. tygodnia życia;
 • poradnictwo laktacyjne i promowanie karmienia piersią;
 • profilaktykę chorób ginekologicznych i patologii położniczych;
 • edukację kobiety we wszystkich okresach życia w zakresie prowadzenia samoobserwacji oraz podejmowania działań w celu wczesnego wykrywania i likwidacji czynników ryzyka nowotworowego;
 • edukację w zakresie zapobiegania zakażeniom HIV oraz chorobom przenoszonym drogą płciową;
 • edukację w zakresie obowiązkowych i zalecanych szczepień ochronnych przeciw chorobom zakaźnym.
 • planowanie, realizację i ocenę opieki pielęgnacyjnej nad: kobietą w okresie ciąży, porodu i połogu, noworodkiem i niemowlęciem do 8. tygodnia życia, kobietą ze schorzeniami ginekologicznymi;
 • monitorowanie rozwoju ciąży fizjologicznej;
 • wykonywanie badania położniczego;
 • wykonywanie pomiarów u kobiety i noworodka oraz ocenę tych pomiarów zgodnie z przepisami dotyczącymi standardu organizacyjnego opieki okołoporodowej, wydanymi na podstawie art. 22 ust. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 2190, z późn. zm.);
 • pobieranie materiału do badań diagnostycznych;
 • udzielanie pomocy w okresie laktacji;
 • wykonywanie wlewów lub wlewek doodbytniczych;
 • płukanie pochwy;
 • leczenie i opatrywanie oparzeń, ran oraz odleżyn we współpracy z pielęgniarką POZ.

Przychodnie, w których znajdziesz położną:

Scroll to Top