Polityka Prywatności

Dane Administratora Danych Osobowych

Administratorem danych osobowych jest Miejskie Centrum Medyczne „Polesie” w Łodzi. Administracja naszego Centrum znajduje się przy ul. A. Struga 86 w Łodzi.
KRS: 0000139233 , NIP: 7272408670, REGON: 000316393. 
Wszystkie informacje podane wyżej znajdziesz na stronie http://bip.mcmpolesie.pl/

Właścicielem tej strony internetowej (www.mcmpolesie.pl) jest Miejskie Centrum Medyczne „Polesie” w Łodzi.

Miejskie Centrum Medyczne „Polesie” w Łodzi, szanuje prywatność każdego Użytkownika, odwiedzającego naszą stronę www. Staramy się zachować najwyższe standardy bezpieczeństwa przy gromadzeniu wszystkich informacji.

Korzystając z serwisu akceptujesz zasady naszej Polityki Prywatności.

Dane Osobowe

Administratorem danych osobowych jest Miejskie Centrum Medyczne „Polesie” w Łodzi. Administracja naszego Centrum znajduje się przy ul. A. Struga 86 w Łodzi.

W Miejskim Centrum Medycznym „Polesie” w Łodzi został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym możecie się Państwo kontaktować w sprawach przetwarzania Państwa danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@mcmpolesie.pl.

Inspektorem Ochrony Danych (IOD) jest Małgorzata Maciejewska, adres e-mail: iod@mcmpolesie.pl.

Dane osobowe gromadzimy za zgodą użytkowników korzystających z formularza Kontakt.

Informacje uzyskiwane przy pomocy formularza kontaktowego:

  • imię oraz nazwisko użytkownika (podanie tych danych jest dobrowolne),
  • adres email.

Dane osobowe przetwarzane są:

  • zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych,
  • zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności,
  • w zakresie i celu niezbędnym do nawiązania kontaktu.

Wszystkie przekazane dane nie będą przekazywane innym osobom i podmiotom, chyba że przepisy prawa stanowią inaczej.

Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie za pośrednictwem formularza Kontakt.

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi i przechowywane przez okres 1 roku, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym udzielono odpowiedzi.

Państwa dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji lub profilowaniu.

Polityka plików cookie

Strona internetowa Miejskiego Centrum Medycznego „Polesie” w Łodzi korzysta z plików cookies.

Podczas wizyty na stronie automatycznie zbierane są dane dotyczące odwiedzin takie jak data i godzina przeglądania strony internetowej, adres IP, informacje o przeglądarce, z której korzysta odwiedzający, a także o protokole wykorzystywanym do komunikacji oraz błędach, które ewentualnie wystąpiły.

Podczas wizyty na stronie serwer zapisuje na dysku użytkownika krótkie pliki tekstowe zwane ciasteczkami. Ciasteczka nie zawierają danych osobowych oraz nie ingerują w działanie komputera. Służą do identyfikacji przeglądarki i są wymagane do korzystania z niektórych funkcji dostępnych na stronie.

Pliki cookies mają na celu dostosowanie zawartości stron www do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania z nich.

Nie stosujemy plików cookie w celu śledzenia ruchu osób odwiedzających naszą stronę, ani wyświetlania reklam, jedynie w celach statystycznych. 

W przypadku naruszenia prawa lub kontroli Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych dane mogą zostać udostępnione osobom do tego uprawnionym.

Obce linki

Obce linki czyli inki umieszczone w serwisie prowadzą do stron, które nie są własnością Miejskiego Centrum Medycznego „Polesie” w Łodzi. Nie ponosimy odpowiedzialności za politykę prywatności i zasady bezpieczeństwa na tych stronach. Zachęcamy – po przejściu do obcego serwisu – do zapoznania się z obowiązującymi tam zasadami.

Scroll to Top