Położna środowiskowa w POZ

Położna środowiskowa podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) opiekuje się kobietami w każdym wieku. Jest to kompleksowa opieka pielęgnacyjna – położnicza i ginekologiczna. Opiekuje się też noworodkami do drugiego miesiąca życia. Położna jest dostępna w naszych placówkach od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy), aby umówić się na wizytę należy w pierwszej kolejności zgłosić się do rejestracji poradni.

Czas pracy położnej środowiskowej jest zmienny, a powierzone obowiązki wykonuje również w domu pacjentów.

W planowaniu opieki nad pacjentami ściśle współpracuje z innymi pracownikami zespołu POZ:

 • lekarzem rodzinnym,
 • pielęgniarką POZ,
 • pielęgniarką szkolną.
Do zadań położnej środowiskowej w POZ m.in. należy:
 • edukacja dotyczącą prozdrowotnego stylu życia kobiety (również w trakcie ciąży i połogu);
 • poradnictwo w zakresie pielęgnacji i prawidłowego żywienia noworodka i niemowlęcia do 8. tygodnia życia;
 • poradnictwo laktacyjne i promowanie karmienia piersią;
 • profilaktykę chorób ginekologicznych i patologii położniczych;
 • edukację kobiety we wszystkich okresach życia w zakresie prowadzenia samoobserwacji oraz podejmowania działań w celu wczesnego wykrywania i likwidacji czynników ryzyka nowotworowego;
 • edukację w zakresie zapobiegania zakażeniom HIV oraz chorobom przenoszonym drogą płciową;
 • edukację w zakresie obowiązkowych i zalecanych szczepień ochronnych przeciw chorobom zakaźnym.
 • planowanie, realizację i ocenę opieki pielęgnacyjnej nad: kobietą w okresie ciąży, porodu i połogu, noworodkiem i niemowlęciem do 8. tygodnia życia, kobietą ze schorzeniami ginekologicznymi;
 • monitorowanie rozwoju ciąży fizjologicznej;
 • wykonywanie badania położniczego;
 • wykonywanie pomiarów u kobiety i noworodka oraz ocenę tych pomiarów zgodnie z przepisami dotyczącymi standardu organizacyjnego opieki okołoporodowej, wydanymi na podstawie art. 22 ust. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 2190, z późn. zm.);
 • pobieranie materiału do badań diagnostycznych;
 • udzielanie pomocy w okresie laktacji;
 • wykonywanie wlewów lub wlewek doodbytniczych;
 • płukanie pochwy;
 • leczenie i opatrywanie oparzeń, ran oraz odleżyn we współpracy z pielęgniarką POZ.

Przychodnia przy ul. Skłodowskiej-Curie 15/17

Przychodnia przy ul. Kasprzaka 27

Przychodnia przy ul. Garnizonowej 38

Przychodnia przy ul. Srebrzyńskiej 75

Przychodnia przy ul. Wileńskiej 25

Przychodnia przy ul. Olimpijskiej 7A

Przychodnia przy ul. Kusocińskiego 140A

Przychodnia przy ul. Maratońska 71

Przewiń do góry