Angielski ENG Polski PL Rosyjski RUS Ukraiński UKR
Angielski ENG Polski PL Rosyjski RUS Ukraiński UKR
Angielski ENG Polski PL Rosyjski RUS Ukraiński UKR

Projekt "PrzyStań" DiM

Projekt „PrzyStań DiM” realizowany przez Specjalistyczny Psychiatryczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Łodzi, Szpital im. J. Babińskiego w partnerstwie z Województwem Łódzkim, Miastem Łódź, jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Osią priorytetową projektu są IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa.

Okres realizacji projektu: od 2021-06-01 do 2023-10-31.

Cel projektu

Celem projektu jest  utworzenie na podstawie istniejącego modelu innowacji społecznej Środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży (ŚCZPDiM) działającego na obszarze woj. Łódzkiego.

Gdzie znajdziesz szczegóły projektu?

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat projektu wejdź w ten link:  babinski.home.pl/cms/nowa/index.php/home – strona Partenra Wiodącego. 

Co oznacza logotyp Projektu?
lodo projektu przystań dim

drzewo

Oznacza ostoję, wsparcie oraz siłę.

dłoń

Symbolizuje wsparcie i pomoc.

Objęte opieką w ramach ŚCZPDiM będą dzieci poniżej 7 r. ż., dzieci i młodzież objęta obowiązkiem szkolnym i obowiązkiem nauki, uczniowie szkół ponadpodstawowych, jednak nie później niż do ukończenia 21 r. ż.

Projekt obejmie 1000 środowisk, w których funkcjonują odbiorcy.

Centrum będzie siecią wspólnie działających instytucji i podmiotów, w których rodzina, dzieci i młodzież otrzymają skoordynowane wsparcie jak najbliżej miejsca zamieszkania.

Powstała struktura pozwala na zarządzanie procesem zdrowienia z uwzględnieniem roli specjalistów z różnych sektorów (projekt zakłada koordynację współpracy pomiędzy sektorami ochrony zdrowia, edukacji i pomocy społecznej) oraz z wykorzystaniem zasobów społeczności lokalnej.

Innowacyjne podejście zapewni monitorowanie procesu zdrowienia podopiecznych ŚCZPDiM od pojawienia się pierwszego kryzysu psychicznego do ponownego wejścia w role rodziców oraz ich dzieci. Istotną częścią projektu są oddziaływania edukacyjne i profilaktyczne skierowane do pracowników z różnych sektorów, tak aby mogli zarówno zapobiegać wystąpieniu kryzysów psychicznych u dzieci i młodzieży, jak również odpowiednio wcześnie reagować. Umiejscowienie odbiorców proj. w konkretnej dzielnicy pozwoli na elastyczne dostosowanie projektu do specyfiki lokalnej.

Działania w projekcie są komplementarne do działań prowadzonych w ramach reformy psychiatrii dzieci i młodzieży prowadzonych przez Ministra Zdrowia. Wydatki ponoszone w projekcie będą komplementarne do świadczeń finansowanych z NFZ.

Grupa docelowa projektu

1000 osób dzieci i młodzież (poniżej 7 r. ż., dzieci i młodzież objęta obowiązkiem szkolnym i obowiązkiem nauki, uczniowie szkół ponadpodstawowych, jednak nie później niż do ukończenia 21 r. ż ) z problemami psychicznymi i zaburzeniami behawioralnymi będące w centrum zainteresowania środowiskowej opieki psychiatrycznej.

Główne zadania projektu:
Główne rezultaty:

Źródło (oraz więcej informacji): https://uml.lodz.pl/dla-mieszkancow/zdrowie/projekt-przystan-dim/

Przewiń do góry