Zamówienia Publiczne i konkursy ofert

OgłoszeniePrzetarg

Sukcesywna dostawa drobnego sprzętu medycznego, materiałów opatrunkowych oraz środków ochrony indywidualnej, Ogłoszenie 2024/BZP 00324505/01 z dnia 15.05.2024 r.

OgłoszeniePrzetarg

„Sukcesywna dostawa środków czystości”, Ogłoszenie 2024/BZP 00305979/01 z dnia 29 kwietnia 2024

Konkurs ofertOgłoszenie

Ogłoszenie o postępowaniu KO-6-2023r. w zakresie POZ dla lekarzy bez specjalizacji

KarieraKonkurs ofert

Ogłoszenie o postępowaniu + SWKO – KO-1-2023r. w zakresie POZ

KarieraKonkurs ofert

Konkurs ofert KO/3/2023r. w zakresie opieki specjalistycznej

OgłoszeniePrzetarg

Postępowanie: Obsługa informatyczna w Miejskim Centrum Medycznym „Polesie” w Łodzi

Przetarg

Ogłoszenie o prowadzonym postępowaniu ofertowym mającym na celu wybór firmy audytorskiej do przeprowadzenia badań rocznych sprawozdań finansowych obejmujących kolejne dwa lata obrotowe: 2023 r. i 2024 r.

Przetarg

Ogłoszenie zbycia/sprzedaży Aparatu RTG – przetarg ofertowy

Przetarg

Konkurs ofert KO/5/2023r. w zakresie technicznych usług protetycznych

OgłoszeniePrzetarg

NOWE!!! Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji pn. „Przystosowanie Przychodni Maratońska dla potrzeb osób niepełnosprawnych

Przetarg

Zapytanie ofertowe na zakup sprzętu i oprogramowania komputerowego dla MCM Polesie w ramach realizacji przedsięwzięcia pn. Wdrożenie e-Usług w Placówce POZ

KarieraKonkurs ofert

Konkurs ofert KO/4/2023r. w zakresie wykonywania badań USG wraz z opisem

Przetarg

Konkurs ofert nr referencyjny KO/2/2023 r. – udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu diagnostyki laboratoryjnej

Scroll to Top