Zamówienia Publiczne i konkursy ofert

Przetarg

Ogłoszenie o prowadzonym postępowaniu ofertowym mającym na celu wybór firmy audytorskiej do przeprowadzenia badań rocznych sprawozdań finansowych obejmujących kolejne dwa lata obrotowe: 2023 r. i 2024 r.

Przetarg

Ogłoszenie zbycia/sprzedaży Aparatu RTG – przetarg ofertowy

Przetarg

Konkurs ofert KO/5/2023r. w zakresie technicznych usług protetycznych

Przetarg

Zapytanie ofertowe na zakup sprzętu i oprogramowania komputerowego dla MCM Polesie w ramach realizacji przedsięwzięcia pn. Wdrożenie e-Usług w Placówce POZ

KarieraKonkurs ofert

Konkurs ofert KO/4/2023r. w zakresie wykonywania badań USG wraz z opisem

KarieraKonkurs ofert

Konkurs ofert KO/3/2023r. w zakresie opieki specjalistycznej

OgłoszeniePrzetarg

NOWE!!! Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji pn. „Przystosowanie Przychodni Maratońska dla potrzeb osób niepełnosprawnych

Przetarg

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji pn. „Przystosowanie Przychodni Maratońska dla potrzeb osób niepełnosprawnych”

Przetarg

Konkurs ofert nr referencyjny KO/2/2023 r. – udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu diagnostyki laboratoryjnej

KarieraKonkurs ofert

Ogłoszenie o postępowaniu + SWKO – KO-1-2023r. w zakresie POZ

ArchiwumPrzetarg

Zapytanie ofertowe: 169/ZP/2023 serwisowanie programu mMedica-aplikacji służąca do rozliczania umów NFZ

ArchiwumPrzetarg

Zapytanie ofertowe nr 156.ZP.2023 na dostawę drobnego sprzętu medycznego oraz materiałów opatrunkowych

ArchiwumPrzetarg

Zapytanie ofertowe nr 155.ZP.2023 na dostawę środków ochrony indywidualnej

Scroll to Top