Strona główna » Przetargi » Zamówienia Publiczne

Zamówienia Publiczne i konkursy ofert

Najem lokali

Przetarg na wynajem lokali użytkowych – maj 2023

Przetarg

Zapytanie ofertowe: 169/ZP/2023 serwisowanie programu mMedica-aplikacji służąca do rozliczania umów NFZ

Przetarg

Zapytanie ofertowe nr 156.ZP.2023 na dostawę drobnego sprzętu medycznego oraz materiałów opatrunkowych

Przetarg

Zapytanie ofertowe nr 155.ZP.2023 na dostawę środków ochrony indywidualnej

Przetarg

Zapytanie ofertowe nr 99.ZP.2023 na dostawę leków podstawowych i stomatologicznych

Przetarg archiwalny

Ogłoszenie o postępowaniu prowadzonym w trybie konkursu ofert oraz szczegółowe warunki konkursu KO-5-2022r. świadczenia w zakresie POZ

Przetarg archiwalny

Ogłoszenie o postępowaniu prowadzonym w trybie konkursu ofert oraz szczegółowe warunki konkursu KO/4/2022r. świadczenia w zakresie POZ

Przetarg archiwalny

Ogłoszenie o postępowaniu prowadzonym w trybie konkursu ofert oraz szczegółowe warunki konkursu KO/3/2022r. świadczenia w zakresie otolaryngologii

Przetarg archiwalny

Ogłoszenie o postępowaniu prowadzonym w trybie konkursu ofert oraz szczegółowe warunki konkursu KO-2-2022r. położnictwo i ginekologia

Przetarg archiwalny

Ogłoszenie o postępowaniu prowadzonym w trybie konkursu ofert oraz szczegółowe warunki konkursu dot. udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie w zakresie chirurgii ogólnej oraz ortopedii i traumatologii narządu ruchu – nr referencyjny postepowania: KO/1/2022r.

Przetarg archiwalny

Postępowanie na usługę utrzymania czystości terenów zewnętrznych w jednostkach organizacyjnych Miejskiego Centrum Medycznego „Polesie” w Łodzi

Przetarg archiwalny

Ogłoszenie o zamówieniu – 348 Z ZP 2022 – Remont parteru budynku przy ul. A. Struga 86

Przetarg archiwalny

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą : Ratalny zakup fabrycznie nowego aparatu RTG na potrzeby Miejskiego Centrum Medycznego „Polesie” w Łodzi

Scroll to Top