Nowe druki deklaracji do pobrania
Profilaktyka 40 plus
Zatrudnimy lekarzy specjalistów, komercja.
Korzyści z posiadania Internetowego Konta Pacjenta
Bezpłatna szkoła rodzenia
Telemedycyna, numery telefonów.
poprzedni
następny
Slider

Strefa Pacjenta

Informujemy, że w ramach Budżetu Obywatelskiego Miasta Łodzi 2019 -2020 realizujemy świadczenia w ramach zadania „Rehabilituj się i żyj zdrowo”. Świadczenia udzielane są w poradni „Maratońska” MCM „Polesie” w Łodzi – przy ul. Maratońskiej 71.

Celem prowadzonych zajęć rehabilitacyjnych w ramach projektu „Rehabilituj się i żyj zdrowo” jest:

 • zwiększenie dostępności do świadczeń rehabilitacji ambulatoryjnej
 • popularyzacja walorów rekreacji ruchowej;
 • udostępnienie bazy rehabilitacyjnej;

kreowanie właściwych umiejętności zdrowego i higienicznego stylu życia

PROGRAM OBEJMUJE ZABIEGI Z ZAKRESU:

 • Elektrolecznictwa:
  • prądy diadynamiczne
  • prądy TENS
  • prądy interferencyjne
  • prądy Trauberta
  • prądy Kotza
  • galwanizację
  • jonoforezę
  • elektrostymulację
 • Światłolecznictwo:
  • naświetlanie lampą Sollux
  • laser – skaner
 • Pole elektromagnetyczne wielkiej częstotliwości – terapuls
 • Pole elektromagnetyczne niskiej częstotliwości – magnetronik
 • Kinezyterapia:
  • ćwiczenia czynne, ćwiczenia w odciążeniu, ogólnousprawniające 15 minut
 • Ćwiczeń biernych, czynno-biernych, (indywidualnej pracy z pacjentem), 15 minut
 • Masażu suchego 15 minut
 • Kąpieli wirowych
 • Krioterapii – miejscowej
 • Ultradźwięków i fonoforezy

Oraz usługi lekarza rehabilitacji

Świadczenia są dostępne:

Zabiegi rehabilitacyjne:

Od poniedziałku do piątku, w godz. od 8.00 do 18.00

Zapisy:

Osobiście:

Poradnia Rehabilitacyjna w Przychodni Maratońska, Łódź, ul. Maratońska 71

Telefonicznie:

Tel. 42-20-84-950

Usługa specjalistyczna w dziedzinie  rehabilitacji – porada lekarska

Środa, czwartek w godz. od 15.00  do 18.00

Zapisy:

Osobiście:

Poradnia Rehabilitacyjna w Przychodni Maratońska, Łódź, ul. Maratońska 71

Telefonicznie:

Tel. 42-20-84-950

W ramach zadania zostanie także zakupiony nowoczesny sprzęt rehabilitacyjny – aparat BTL wraz z głowicą bezobsługową Hands Free.

——————————————————————————————————————————————————
———————————————————————————————————————————————————————————————————

Dołącz do grona 40 tysięcy zadowolonych pacjentów MCM “Polesie” w Łodzi!

ABY ZAPISAĆ SIĘ DO NASZEJ PORADNI, NIE MUSISZ ZAŁATWIAĆ NIC W SWOJEJ OBECNEJ PRZYCHODNI –
NIE MUSISZ W ŻADEN SPOSÓB SIĘ Z NIEJ WYPISYWAĆ!

Poradnie POZ (czyli lekarza pierwszego kontaktu) możesz zmieniać dwa razy do roku, bez względu na czas jaki upłynął między zmianami!

Wystarczy, że wypełnisz formularz: deklaracje na lekarza, pielęgniarkę, położną (dotyczy tylko noworodków oraz kobiet).
Odnośniki do deklaracji znajdziesz poniżej (po kliknięciu w wybrany odnośnik dokument do wypełnienia zostanie pobrany i zapisany na Twoim komputerze) :

 1. Deklaracja wyboru lekarza
 2. Deklaracja wyboru pielęgniarki
 3. Deklaracja wyboru położnej

Imię i nazwisko lekarza/pielęgniarki/położnej wypełnisz na miejscu w poradni – nie musisz ich teraz szukać.

Wydrukuj i przynieś wypełniony formularz do wybranej przez siebie placówki. Jeżeli nie masz możliwości wydruku, zapraszamy do poradni, wypełnisz deklaracje na miejscu.

TO  TYLE JEŻELI CHODZI O FORMALNOŚCI Z TWOJEJ STRONY, NIC PROSTSZEGO!

Adresy naszych poradni w Łodzi:
– ul. Skłodowskiej – Curie 15/17- POZ dla dorosłych
– ul. Kasprzaka 27 – POZ dla dorosłych oraz PEDIATRIA
– ul. Garnizonowa 38 – POZ dla dorosłych
– ul. Srebrzyńska 75 – POZ dla dorosłych
– ul. Wileńska 25 – POZ dla dorosłych
– ul. Olimpijska 7a – POZ dla dorosłych oraz PEDIATRIA
– ul. Kusocińskiego 140a – POZ dla dorosłych
– ul. Maratońska 71 a – POZ dla dorosłych oraz PEDIATRIA

CZEKA NA PAŃSTWA PONAD 50 LEKARZY, SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

——————————————————————————————————————————————————
———————————————————————————————————————————————————————————————————

Przyjmowanie skarg i wniosków odbywa się w Kancelarii Biura Rzecznika Praw Pacjenta
pn. – pt. w godz. 9:00 – 15:00
ul. Młynarska 46, 01-171 Warszawa

 

SKŁADANIE SKARG I POCHWAŁ NA TERENIE MCM POLESIE

 

 1. Skargi i pochwały dotyczące funkcjonowania MCM Polesie przyjmuje kierownik danej poradni lub Pani Marta Nowacka, e-mail: m.nowacka@mcmpolesie.pl
 2. Skargi i pochwały mogą być składane pisemnie, w tym pocztą elektroniczną na adres: Miejskie Centrum Medyczne „Polesie” w Łodzi, ul. A. Struga 86, 90-513 Łódź, e-mail: m.nowacka@mcmpolesie.pl, sekretariat@mcmpolesie.pl
 3. Skargi składane listownie lub pocztą elektroniczna będą rozpatrzone w terminie 30 dni od daty ich wpływu.
 4. Po wyczerpaniu trybu administracyjnego wewnątrz jednostki Pacjent może złożyć skargę do:
 • Organu Założycielskiego MCM Polesie, Okręgowej Izby Lekarskiej, Okręgowej Izby Pielęgniarek
  i Położnych.

 

Szczegółowe sprawy można kierować również do:

ŁÓDZKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA

godziny pracy siedziby ŁOW NFZ w Łodzi:

od poniedziałku do piątku godz. 8.00 – 16.00

we wtorek godz. 8.00 – 18.00 sala obsługi, ul. Kopcińskiego 56

adres do korespondencji: ul. Kopcińskiego 58, 90-032 Łódź
adres e-mail: kancelaria@nfz-lodz.pl, strona internetowa: www.nfz-lodz.pl

RODO:

 

eRejestracja:

Lekarz rodzinny – Podstawowa Opieka Zdrowotna (POZ)

 • Świadczenia POZ udzielane są ubezpieczonym, którzy dokonali wyboru lekarza, pielęgniarki i położnej POZ poprzez złożenie odpowiedniej deklaracji wyboru, a także uczniom objętym opieką pielęgniarki szkolnej. Osoby ubezpieczone w NFZ mają prawo wyboru lekarza, a także pielęgniarki i położnej POZ w poradniach mających podpisaną umowę z oddziałem wojewódzkim NFZ.

 • Ubezpieczony może wybrać tylko jednego lekarza, jedną pielęgniarkę i jedną położną POZ. Przy wyborze nie obowiązuje rejonizacja, nie trzeba zatem korzystać z usług placówki medycznej położonej najbliżej miejsca zamieszkania.

 • Wybór lekarza, pielęgniarki, położnej POZ może mieć miejsce nie częściej niż trzy razy w ciągu roku kalendarzowego. W przypadku każdej kolejnej zmiany pacjent jest zobowiązany do dokonania opłaty w wysokości 80 zł. Ubezpieczeni nie wnoszą opłat, gdy zmiana wymuszona jest czynnikami od nich niezależnymi.

 • Deklaracje wyboru są dostępne w zakładce “Do pobrania”

 

Cenniki komercyjnych badań i usług zdrowotnych

 

Regulamin składania zamówień na leki stosowane przewlekle

 

Przydatne linki

 • Strona internetowa Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ: http://www.nfz-lodz.pl
  zawiera przydatne informacje dotyczące opieki medycznej na terenie całego województwa, m.in. listę placówek, które podpisały kontrakty na świadczenia w poszczególnych zakresach.
 • Strona centrali NFZ: http://www.nfz.gov.pl
  zawiera kluczowe informacje dotyczące funkcjonowania systemu opieki zdrowotnej w Polsce, zarządzenia i rozporządzenia będące podstawą prawną działania jednostek świadczących usługi medyczne.
 • Informacje o nocnej i świątecznej pomocy lekarskiej: http://nfz-lodz.pl/index.php/dlapacjentow/nocna-pomoc-lekarska
 • Informacje o szybkiej terapii onkologicznej: http://pakietonkologiczny.gov.pl
 • Nocna i świąteczna opieka zdrowotna po 1 października 2017 r. tutaj
 • Telefoniczna Informacja Pacjenta: 800 190 590 Szerzej o TIP

◊◊◊

Centrum Edukacji Zdrowotnej zaprasza na bezpłatne wizyty mieszkańców Łodzi :

 • do gabinetu dietetycznego
 • na organizowane spotkania tematyczne, warsztaty i szkolenia -według przygotowanego harmonogramu dla cyklu warsztatów dietetycznych i szkoleń prozdrowotnych oraz serii wykładów medycznych prowadzonych przez zaproszonych wykładowców

Celem działania Centrum Edukacji Zdrowotnej jest skupienie uwagi na:

 • osobach z nadwaga czy otyłością -gdyż one są ważnym czynnikiem rozwoju wielu chorób cywilizacyjnych jak np.: nadciśnienie, cukrzyca, choroby układu sercowo-naczyniowego, nowotwory
 • osobach, które chcą świadomie zmienić swoje nawyki żywieniowe – aby żyć w zdrowiu do późnej starości
 • osobach starszych – gdyż polskie społeczeństwo się starzeje i obecnie co piąty Polak ma 65 lat lub więcej, dlatego najważniejszym i najtańszym z działań prewencyjnych jest powszechna edukacja w zakresie stylu życia gdyż dobry stan zdrowia to odpowiedni sposób żywienia, aktywność fizyczna oraz zaangażowanie w integrację społeczną
 • osobach aktywnych zawodowo, zabieganych, które nie radzą sobie ze stresem w życiu codziennym, a to główny czynnik rozwoju stresu oksydacyjnego w organizmie – więc ważne jest poznanie mechanizmów stresu, jego objawów, źródeł i konsekwencji oraz znalezienie odprężenia dla ciała i umysłu, poprawa koncentracji i wzmocnienie układu odpornościowego, lepszy sen i większa energia życiowa
 • osobach z chorobą nowotworową i ich rodzin – dla poprawy jakości ich życia, otwartości na doświadczenia, poszukiwanie celu i sensu w życiu, radzeniu sobie ze stresem, znalezienie wyciszenia oraz żywienie u pacjentów onkologicznych

Centrum działa w Przychodni przy ul. Maratońska 71, 90-007 Łódź, tel. 42 20 84 971, mail: cez@mcmpolesie.pl

Czynne codziennie w godzinach:

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
13.00 – 18.00 9.00 – 16.00 9.00 – 18.00 8.30 -16.00 8.30 – 15.00

 

◊◊◊

Ponadto zapraszamy wszystkich mieszkańców Łodzi na serię zajęć i wykładów z interesujących dziedzin medycyny i obszaru zdrowia.

Zajęcia będą realizowane w ramach zadania nr L0069 pn. „Miejskie Centra Medyczne zapraszają pacjentów na konsultacje specjalistyczne i inne działania prozdrowotne i profilaktyczne” Budżetu Obywatelskiego Miasta Łodzi na rok 2018

Wszystkie wykłady będą miały miejsce w Przychodni „Maratońska”, Centrum Edukacji Zdrowotnej, 1 piętro, tel. 42 20 84 971, mail: cez@mcmpolesie.pl

 

Harmonogram wykładów:

Termin Wykładowca Temat
06.11.2018 wtorek Godz.16.00 mgr Beata Kotecka – specjalista dietetyk Człowiek jako ekosystem – diagnostyka ludzkiego organizmu”
Godz.17.00 mgr Jolanta Całusińska – specjalista kosmetolog Diagnozowanie chorób na podstawie wyglądu twarzy oraz skóry”
07.11.2018 środa Godz. 15.00 dr Danuta Czajkowska-Sarnik – lekarz specjalista rehabilitacji Profilaktyka bólów kręgosłupa”
Godz. 16.00 dr Wojciech Kowalski – lekarz specjalista laryngolog Wady i niedobór słuchu – przyczyny, skutki, jak zapobiegać, jak leczyć”
Godz. 17.00 mgr Jolanta Całusińska – specjalista kosmetolog Jak być piękną w wieku 50+,60+,70+… oraz jak wybierać kosmetyki dobre i tanie”
Godz. 18.00 mgr Beata Kotecka – specjalista dietetyk Dieta długowieczności”
08.11.2018 czwartek Godz. 17.00 dr Alina Brzuska-Kempa – polonistka Terapeutyczna rola książki”
Godz. 18.00 mgr Beata Kotecka – specjalista dietetyk Holistyczne podejście do ludzkiego zdrowia”
13.11.2018 wtorek Godz. 16.00 dr Ewa Wądołowska – lekarz specjalista rehabilitacji Rola aktywności fizycznej w chorobach cywilizacyjnych”
14.11.2018 środa Godz. 15.00 dr Danuta Czajkowska-Sarnik – lekarz specjalista rehabilitacji Profilaktyka bólów kręgosłupa”
Godz. 16.00 dr Wojciech Kowalski – lekarz specjalista laryngolog Szczepienia dzieci, dorosłych – co nam dają? Czy są groźne?”
20.11.2018 wtorek Godz. 16.00 dr Ewa Wądołowska – lekarz specjalista rehabilitacji Choroby układu krążenia – zapobieganie i leczenie”
Projekt i wykonanie: www.happyday.com.pl

Wykorzystujemy ciasteczka (cookies) w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z serwisu. więcej informacji

Wykorzystujemy ciasteczka (cookies) w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z serwisu. Stosowane przez nas pliki typu cookies umożliwiają utrzymanie sesji po zalogowaniu. Można wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach przeglądarki. Korzystanie z naszego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.

Zamknij