leczenie dla obywateli ukrainy

Leczenie dla obywateli Ukrainy

Bezpłatna opieka medyczna dla osób przybywających z Ukrainy

Należy posiadać zaświadczenie wydane za pośrednictwem Straży Granicznej RP lub pieczątkę w paszporcie z dnia 24.02.2022 r. Aby korzystać z usług medycznych na takich samych prawach jak obywatel Rzeczpospolitej Polskiej.

W tym celu MCM „Polesie” w Łodzi uruchomiło specjalną polsko-ukraińska infolinię pod numerem

+48 530 658 814 (10.30 do 14.30),

e-mail: ua.kontakt@mcmpolesie.pl

Wywiady można przeprowadzać w dwóch językach: polskim i ukraińskim.

 

Scroll to Top