Skargi i wnioski

Poniżej przygotowaliśmy dla Ciebie najważniejsze informacje związane ze składaniem skarg lub wniosków do Dyrektora naszego Centrum. 

Adresy i terminy składnia skarg i wniosków:

Skargi i wnioski przyjmuje Dyrektor Miejskiego Centrum Medycznego “Polesie” w Łodzi.

Adres

ul. Andrzeja Struga 86

Termin

wtorek, godz. 14:30 - 15:30
(Po uprzednim, telefonicznym potwierdzeniu spotkania.)

Telefon

42 20 84 810

Poza  wskazanymi  godzinami,  skargę/ wniosek można złożyć na ręce pracownika Centrum.

Skargi i wnioski mogą być składane:

  • pisemnie – na adres mailowy sekretariat@mcmpolesie.pl,
  • listownie na adres: Miejskie Centrum Medyczne “Polesie” w Łodzi; ul. A. Struga 86, 90-557 Łódź,
  • osobiście, ustnie do protokołu.

Po wyczerpaniu trybu administracyjnego wewnątrz jednostki skargę/ wniosek można złożyć do:

  • Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia, godziny pracy siedziby ŁOW NFZ w Łodzi: od poniedziałku do piątku, w godz. 8:00 – 16:00, sala obsługi – Targowa 35. Adres do korespondencji: ul. Kopcińskiego 58, 90-032 Łódź, e-mail: kancelaria@nfz-lodz.pl, strona internetowa: www.nfz-lodz.pl;
  • Okręgowej Izby Lekarskiej,
  • Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych,
  • Rzecznika Praw Pacjenta przy Ministerstwie Zdrowia w Warszawie, ul. Płocka 11/13. Bezpłatna infolinia czynna w dni robocze, w godzinach 8:00 – 18:00 nr tel. 800-190-590 lub Biuro Rzecznika Praw Pacjenta, tel.: (22) 532-82-50, faks: (22) 506-50-64,e-mail: kancelaria@rgov.pl
  • Urzędu Miasta Łodzi – Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych, ul. Zachodnia 47,91-066 Łódź, : (42) 638-47-34/35, fax: (42) 638-47-74, e-mail: wzp@uml.lodz.pl, zp@uml.lodz.pl, zdrowie@uml.lodz.pl,
  • innych uprawnionych organizacji i instytucji.
Scroll to Top