Konsultacja telefoniczna w POZ

Jeżeli potrzebujesz porady lekarskiej, ale z jakiegoś powodu nie możesz skorzystać z wizyty stacjonarnej, umów się na konsultację telefoniczną do lekarza POZ (Podstawowej Opieki Medycznej).

Teleporady w naszym Centrum udzielane są za pśrednictwem telefonu komórkowego lub stacjonarnego. 

Możesz to zrobić na 3 sposoby:

 • telefonicznie,
 • osobiście,
 • lub przez osoby trzecie.

W trakcie ustalania terminu teleporady personel rejestracji każdorazowo weryfikuje numer telefonu Pacjenta. Nie w każdym przypadku teleporada będzie możliwa.

Pacjent przyjmowany jest osobiście (w poradni):

 • podczas pierwszej wizyty (po złożeniu przez niego deklaracji wyboru) u lekarza, pielęgniarki, położnej POZ;
 • w związku z choroba przewlekłą, w przebiegu której doszło do pogorszenia lub zmiany objawów;
 • gdy istnieje podejrzenie choroby nowotworowej;
 • gdy jest dzieckiem do 6-go roku życia (chyba, że jest to porada kontrolna).

Termin realizowania teleporady

Teleporada jest udzielana w jednym z dwóch terminów:

 • nie później niż w pierwszym dniu roboczym po dniu zgłoszenia się pacjenta do placówki – za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, systemu łączności lub osobiście
 • w późniejszym terminie, jeśli ustalimy go w porozumieniu z pacjentem lub jego opiekunem ustawowym.

Ważne:

 • Pacjent może nie wyrazić zgody na teleporadę. 
 • Pacjent ma możliwość skorzystania ze świadczenia opieki zdrowotnej udzielanego w bezpośrednim kontakcie z lekarzem, w przypadku gdy niezbędne z uwagi na stan zdrowia pacjenta świadczenie zdrowotne nie jest możliwe do zrealizowania w formie teleporady – okoliczność ta powinna być ustalana w porozumieniu z pacjentem lub jego opiekunem ustawowym. 

Przebieg teleporady:

Lekarz skontaktuje się z Tobą w umówionym terminie. Bądź dostępny pod telefonem, lekarz podejmie tylko 3 próby dodzwonienia się (w odstępach wynoszących co najmniej 5 minut) . Jeśli nie odbierzesz telefonu, konieczne będzie umówienie nowego terminu wizyty. Na początku rozmowy telefonicznej lekarz poprosi Cię o podanie imienia i nazwiska oraz numeru PESEL, w celu potwierdzenia tożsamości.

Podczas teleporady możesz otrzymać:

 • e-zwolnienie – lekarz wystawia je elektronicznie, jest ono automatycznie przekazywane do ZUS-u a następnie do pracodawcy.
  Szczegółowe informacje o e-zwolnieniach znajdziesz – klikając tutaj.
 • e-skierowanie – jeśli posiadasz konto na Internetowym Koncie Pacjenta (IKP) dostaniesz SMS-a z kodem do skierowania oraz maila ze skierowaniem w formacie PDF.
  Jeżeli nie korzystasz z IKP, lekarz przekaże Ci numer e-skierowania słownie podczas teleporady.

  Szczegółowe informacje o e-skierowaniach znajdziesz – klikając tutaj.

  Skierowania na badania diagnostyczne (na przykład: USG, RTG, EKG, pomiar ciśnienia tętniczego oraz badania laboratoryjne) wystawiane są wyłącznie w formie papierowej. Dlatego po teleporadzie skierowanie jest do odebrania w rejestracji poradni, z której dzwonił lekarz.

 • e-receptę – jeśli posiadasz konto na Internetowym Koncie Pacjenta dostaniesz SMS-a z kodem do recepty oraz maila z receptą w formacie PDF. Recepta zawiera kod, lekarz przekaże Ci go w trakcie teleporady. Jeśli potrzebujesz, lekarz może wydrukować receptę – taki wydruk odbierzesz w rejestracji. Jeżeli nie korzystasz z IKP, lekarz przekaże Ci numer e-receptę słownie podczas teleporady.
  Szczegółowe informacje o e-receptach znajdziesz – klikając tutaj.
Scroll to Top