Sukcesywna dostawa drobnego sprzętu medycznego, materiałów opatrunkowych oraz środków ochrony indywidualnej, Ogłoszenie 2024/BZP 00324505/01 z dnia 15.05.2024 r.

przetargi ikona

Zamawiający informuje o postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym zgodnie z art. 275 ust. 1 i następnych w oparciu o ustawę z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych.

Informujemy, że dokumentacja przetargu udostępniona jest na stronie prowadzonego postępowania https://ezamowienia.gov.pl

Bezpośredni link do postępowania: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-edcaf5f9-0626-11ef-b81b-aebd110f5279

Scroll to Top