Angielski ENG Polski PL Rosyjski RUS Ukraiński UKR
Angielski ENG Polski PL Rosyjski RUS Ukraiński UKR
Angielski ENG Polski PL Rosyjski RUS Ukraiński UKR

Zapraszam do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019)

Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej

  • link do postępowania https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/b4708d78-f7c4-4946-8c98-d9a0bae305fb
  • ID postępowania b4708d78-f7c4-4946-8c98-d9a0bae305fb
  • strona internetowa postępowania https://miniportal.uzp.gov.pl/

 

Przewiń do góry