Alab Laboratoria – wyciek danych

Szanowni Państwo!

W dniu 19 listopada 2023 roku doszło do naruszenia ochrony danych osobowych w ALAB laboratoria Sp. z o. o. z siedzibą  w Warszawie, która wykonywała na rzecz naszych przychodni badania laboratoryjne. Do naruszenia doszło w wyniku przestępstwa na szkodę w/w spółki, która poinformowała, że zgłosiła zdarzenie do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, CERT Polska, Ministerstwa Zdrowia, Centrum E-Zdrowie, a także Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości.

Zgodnie z naszą najlepszą wiedzą, na dzień 4 grudnia  2023 roku incydent nie dotyczy danych osobowych przetwarzanych przez nasze przychodnie.

Jeśli chcą się Państwo upewnić, czy Państwa dane wyciekły w wyniku naruszenia bezpieczeństwa, mogą to Państwo zrobić na stronie www.bezpiecznedane.gov.pl . Usługa wymaga posiadania Profilu Zaufanego. [1]

Aby uniknąć nieuprawnionego wykorzystania Państwa danych osobowych, rekomendujemy zastrzeżenie numeru PESEL (www.mobywatel.gov.pl/twoje-dane/rzp-pesel). Usługa wymaga posiadania Profilu Zaufanego.

 

[1] https://www.gov.pl/web/profilzaufany

Inspektor Ochrony Danych
r.pr. Małgorzata Maciejewska
rodo@lodz-radca.pl

Scroll to Top