Rejestracja mailowa

Wierzymy, że w dzisiejszych czasach, gdy technologia odgrywa kluczową rolę we wszystkich dziedzinach życia, w tym także w opiece zdrowotnej, naszym obowiązkiem jest nieustanne dążenie do ulepszania i dostosowywania naszych usług do oczekiwań pacjentów. Dlatego z radością informujemy, że wprowadzamy innowacyjne rozwiązanie, które umożliwia szybką i wygodną rejestrację wizyt za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Zasady rejestracji do Poradni POZ:

 1. rejestracja mailowa jest rekomendowana zwłaszcza dla teleporad/wizyt /kontynuacji recept w danej Poradni;
 2. pacjenci mogą rejestrować się osobiście, telefonicznie lub drogą elektroniczną;
 3. rejestracja drogą elektroniczną odbywa się pod adresem e-mail przypisanym do danej poradni.
 4. rejestracja mailowa nie może być wykorzystywana w sytuacjach nagłego zagrożenia życia lub zdrowia.

Treść e-maila

 1. imię i nazwisko osoby, która chce mieć wyznaczoną wizytę /teleporadę/wystawioną receptę (tylko na kontynuację leków) /skierowanie;
 2. data urodzenia;
 3. numer telefonu do kontaktu;
 4. jeśli wybierasz konkretnego lekarza z danej poradni wpisz również jego nazwisko;
 5. informacje czy jest to wizyta pierwszorazowa, czy kontynuacja leczenia;
 6. informację dotycząca skierowania – powód.

Brak pełnej informacji może uniemożliwić zarejestrowanie pacjenta w Poradni.

Prośba o wystawienie skierowania przesłana drogą mailową musi zostać odpowiednio umotywowana. Lekarz ma prawo do odmówienia wystawienia skierowania jeśli powód jego wystawienia, podany przez Pacjenta, nie jest odpowiednio opisany. Wówczas lekarz może zaprosić Pacjenta na wizytę na miejscu lub teleporadę. 

Uwagi ogólne

 • W przypadku rezygnacji z umówionej wizyty należy wcześniej odwołać ją osobiście lub telefonicznie. Odwołując wizytę można zapisać się na inny termin porady.
 • Podczas rejestracji pacjenci nie mają wpływu na ostateczny wybór dnia i godziny wizyty – wyznaczony zostanie pierwszy możliwy termin.
 • Czas oczekiwania na odpowiedź to 1 dzień roboczy.
 • Po rezerwacji Pacjent zostanie powiadomiony drogą elektroniczną o terminie wizyty. Oznacza to, że pacjent jest zarejestrowany w systemie informatycznym i nie ma konieczności potwierdzenia tego faktu telefonicznie.
 • Za wszystkie trudności związane z rejestracją telefoniczną serdecznie przepraszamy i prosimy o cierpliwość lub skorzystanie z rejestracji elektronicznej.

Adresy e-mailowe:

Scroll to Top