Klauzula informacyjna

Miejskie Centrum Medyczne „Polesie” w Łodzi przestrzegając obowiązujących przepisów regulujących kwestię ochrony danych osobowy, a w szczególności Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. poz. 1000 przygotowała dla Państwa odpowiednie klauzule informacyjne:

  1. Klauzula informacyjna dla osób kontaktujących się z MCM “Polesie” w Łodzi.
  2. Klauzula informacyjna podawana w przypadku zbierania danych od osób ubiegających się o zatrudnienie.
  3. Klauzula wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych (dot. dokumentów aplikacyjnych, CV, etc.).
  4. Klauzula informacyjna dla kanałów social media.
  5. Klauzula informacyjna – ogłoszenie o zamówieniu, formularz ofertowy, SWZ do zamówień publicznych, do których stosuje się ustawę Prawo zamówień publicznych.
  6. Klauzula informacyjna – konkursy organizowane na podstawie art. 26 ustawy o działalności leczniczej – ogłoszenie o konkursie, formularz ofertowy, projekt umowy.
Przewiń do góry