Pielęgniarka POZ

Pielęgniarka podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) to inaczej pielęgniarka środowiskowa/rodzinna. W każdej naszej lokalizacji pracuje doświadczony zespół pielęgniarski, który od poniedziałku do piątku , z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, między godziną 7:00 a 18:00 jest przygotowany do udzielenia Ci zarówno pomocy jak i porady.
Do pielęgniarki POZ należy złożyć deklarację wyboru. Jej dane znajdziesz na swoim Internetowym Koncie Pacjenta.

Czas pracy pielęgniarki rodzinnej jest zmienny, a powierzone obowiązki wykonuje również w domu Pacjentów.

W planowaniu opieki nad pacjentami ściśle współpracuje z innymi pracownikami zespołu POZ:

Do zadań pielęgniarki POZ m. in. należy:

 • prowadzenie poradnictwa w zakresie zdrowego stylu życia;
 • monitorowanie rozwoju dziecka;
 • realizacja programów zdrowotnych, programów polityki zdrowotnej i profilaktyki chorób;
 • profilaktyka chorób wieku rozwojowego;
 • edukacja w zakresie obowiązkowych i zalecanych szczepień ochronnych przeciw chorobom zakaźnym;
 • wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych;
 • przygotowywanie i aktywizowanie do samoopieki i samopielęgnacji w chorobie i niepełnosprawności;
 • pobieranie materiału do badań diagnostycznych;
 • udzielanie pierwszej pomocy w stanach nagłego zagrożenia zdrowotnego i w nagłych zachorowaniach, w tym prowadzenie resuscytacji krążeniowo-oddechowej;
 • podawanie leków różnymi drogami i technikami zleconymi przez lekarza;
 • zakładanie opatrunków na rany, odleżyny i oparzenia:
 • cewnikowanie pęcherza moczowego u kobiet;
 • zdejmowanie szwów;
 • ustalanie diety w żywieniu przewlekle chorych.

W każdej naszej przychodni pracuje doświadczony personel pielęgniarski:

Scroll to Top