Prawa pacjenta

Prawa pacjenta są zbiorem praw, zawartych między innymi w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, ustawie o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

Przestrzeganie praw pacjenta jest ustawowym obowiązkiem wszystkich uczestniczących w udzielaniu świadczeń zdrowotnych. Od organów władzy publicznej począwszy, poprzez osoby wykonujące zawód medyczny, do wszystkich innych, którzy z racji wykonywanego zawodu mają kontakt z pacjentem.

Prawa pacjenta – tekst łatwy do czytania (ETR)

 1.  Masz prawo do opieki lekarskiej i pielęgniarskiej oraz rehabilitacji.
 2.  Lekarz i pielęgniarka musi ci wytłumaczyć, co ci dolega w taki sposób żebyś zrozumiał.
 3. Masz prawo nie zgodzić się na leczenie lub proponowane zabiegi, np.
  zastrzyki lub masaże.
 4. Lekarze i pielęgniarki nie mogą nikomu opowiadać o twoim stanie zdrowia i leczeniu. To jest tajemnica.
 5. Jeśli po wzięciu jakiegoś leku lub po badaniu lub po zabiegu czujesz się źle masz prawo o tym powiedzieć lekarzowi.
 6. Masz prawo nie zgodzić się ze zdaniem lekarza na temat Twojego zdrowia, możesz mu o tym powiedzieć.
 7. Masz prawo przeczytać każdy dokument na temat swojego leczenia na
  przykład historię choroby.
 8. Szpital lub przychodnia muszą zapewnić ci takie warunki, żebyś nie musiał się wstydzić. Muszą cię też szanować na przykład grzecznie do ciebie się odzywać.
 9. Rodzina ma prawo cię odwiedzać w szpitalu, nikt nie może cię wypytywać o twoją rodzinę.
 10. Jak sobie życzysz to masz prawo, aby przychodził do ciebie ksiądz, możesz przystępować do spowiedzi, komunii świętej lub poprosić o namaszczenie. Jak
  wyznajesz inną religię to każdy duchowny może cię odwiedzić bez względu na to do jakiego chodzisz kościoła.
 11. Wszystkie swoje drogie przedmioty możesz dać do przechowalni. I za to nie zapłacisz.

Prawa pacjenta – w polskim języku migowym (PJM)

Jeśli chcesz uzyskać dostęp do praw pacjenta przetłumaczonych na PJM – zeskanuj telefonem poniży kod QR lub kliknij w ten link: https://drive.google.com/drive/folders/1mMZKc9nQbB9iTp_vvsIZqVjO0ncVS4qR?usp=share_link

kod Qr do zeskanowania

Więcej na temat praw pacjenta znajdziesz na stronie gov.pl, jeśli chcesz pozyskać dokładniejsze informacje kliknij w ten link: https://www.gov.pl/web/zdrowie/prawa-pacjenta

Scroll to Top