Szukaj

Klauzula wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych (dot. dokumentów aplikacyjnych, CV, etc.)

Osoby zainteresowane w celu przeprowadzenia przez administratora przyszłej rekrutacji po zakończeniu bieżącej rekrutacji lub w związku ze złożeniem przez osobę, której dane dotyczą administratorowi swojego CV, pomimo braku prowadzonej przez administratora rekrutacji bieżącej ofertą pracy muszą zawrzeć w treści dokumentów aplikacyjnych poniższą klauzulę wyrażenia zgody na przetwarzani danych osobowych: „Na podstawie z art. 6 ust. 1 lit a. w zw. z art. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w złożonej przeze mnie aplikacji dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu potrzeb niezbędnych do realizacji procesu przyszłej rekrutacji.”    
Scroll to Top