Angielski ENG Polski PL Rosyjski RUS Ukraiński UKR
Angielski ENG Polski PL Rosyjski RUS Ukraiński UKR
Angielski ENG Polski PL Rosyjski RUS Ukraiński UKR

Klauzula wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych (dot. dokumentów aplikacyjnych, CV, etc.)

Osoby zainteresowane w celu przeprowadzenia przez administratora przyszłej rekrutacji po zakończeniu bieżącej rekrutacji lub w związku ze złożeniem przez osobę, której dane dotyczą administratorowi swojego CV, pomimo braku prowadzonej przez administratora rekrutacji bieżącej ofertą pracy muszą zawrzeć w treści dokumentów aplikacyjnych poniższą klauzulę wyrażenia zgody na przetwarzani danych osobowych: „Na podstawie z art. 6 ust. 1 lit a. w zw. z art. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w złożonej przeze mnie aplikacji dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu potrzeb niezbędnych do realizacji procesu przyszłej rekrutacji.”  
Przewiń do góry