Nowe druki deklaracji do pobrania
Profilaktyka 40 plus
Zatrudnimy lekarzy specjalistów, komercja.
Korzyści z posiadania Internetowego Konta Pacjenta
Bezpłatna szkoła rodzenia
Telemedycyna, numery telefonów.
poprzedni
następny
Slider

Polityka Jakości

Nadrzędnym celem Centrum jest podejmowanie działań na rzecz ochrony oraz poprawy stanu zdrowia ludności, poprzez organizowanie i prowadzenie działalności leczniczej, profilaktycznej i rehabilitacyjnej, stałe podnoszenie jakości świadczonych usług, a także propagowanie zachowań prozdrowotnych oraz wdrażanie wszelkich innowacji w tym zakresie dostosowanych do oczekiwań wszystkich interesariuszy.

Działalność Centrum skoncentrowana jest na zapewnieniu podczas realizacji zidentyfikowanych procesów zgodności z obowiązującymi przepisami prawa i spełnianiu oczekiwań pacjentów, ich rodzin, pracowników i współpracowników oraz otoczenia zewnętrznego i wewnętrznego, przy jednoczesnym zagwarantowaniu przyjaznych, bezpiecznych warunków pobytu i pracy.

Działalność statutowa MCM Polesie realizowana jest oparciu o zewnętrzny
i wewnętrzny kontekst organizacji, w tym posiadane zasoby, dające podstawę do prawidłowej identyfikacji oraz oceny ryzyk i szans dla zidentyfikowanych procesów.

Dla zapewnienia przyjętych celów zobowiązujemy się do:

 • prowadzenia działalności zgodnie z obowiązującymi przepisami i wymaganiami dotyczącymi realizowanych usług,

 • rozwoju i poprawy jakości oferowanych usług medycznych,

 • dążenia do zwiększenia zadowolenia klientów z naszych usług.

Realizacja celów następuje poprzez:

 • rozszerzanie zakresu usług,

 • doskonalenie działań organizacyjnych i technicznych,

 • stałe podnoszenie kwalifikacji i świadomości naszych pracowników i współpracowników,

 • analizowanie i wyciąganie wniosków z prowadzonych analiz,

 • identyfikację zagrożeń i określenie kryteriów, według których ma być oceniane ryzyko i szanse,

 • określanie zasad i nadzorowanie przebiegu procesów delegowanych na zewnątrz,

 • monitorowanie przebiegu występujących bądź wprowadzanych zmian w oparciu o zidentyfikowane ryzyka i szanse, zapewniające osiągnięcie akceptowalnego poziomu bezpieczeństwa,

 • ograniczenie negatywnego oddziaływania na środowisko,

 • zapewnienie ciągłości funkcjonowania Centrum również w sytuacjach awaryjnych,

 • zagwarantowanie poufności, integralności i dostępności oraz kompletności przetwarzanych danych zgodnie z przyjętą Polityką Bezpieczeństwa Informacji,

 • ocenę naszych dostawców pod względem spełnienia wymagań jakościowych, oraz komunikowanie zainteresowanym stronom o konieczności spełnienia określonych przez Centrum wymagań,

 • dążenie do stałej poprawy stanu bezpieczeństwa i higieny pracy na wszystkich stanowiskach pracy,

 • ciągłe doskonalenie oraz podnoszenie świadomości i angażowanie pracowników w działania na rzecz skuteczności funkcjonującego systemu zarządzania jakością.

Dyrektor MCM Polesie dokonując okresowych przeglądów funkcjonowania systemu, weryfikuje Politykę Jakości, przystosowując ją do zmieniających się warunków, ryzyk i szans, w oparciu
o które ustanawia cele, zadania i programy jakościowe.

W oparciu o ogólne cele jakościowe opracowane są cele szczegółowe podlegające zatwierdzeniu do realizacji i okresowo weryfikowane przez Dyrektora będące podstawą do ciągłego doskonalenia systemu zarządzania jakością.

Dyrektor MCM Polesie deklaruje nadzór nad realizacją przyjętej Polityki i zobowiązuje się również do zapewnienia zasobów i środków niezbędnych do jej realizacji.

Powyższa Polityka jest znana wszystkim pracownikom oraz udostępniona do wiadomości zainteresowanych.

Polityka jakości

Projekt i wykonanie: www.happyday.com.pl

Wykorzystujemy ciasteczka (cookies) w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z serwisu. więcej informacji

Wykorzystujemy ciasteczka (cookies) w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z serwisu. Stosowane przez nas pliki typu cookies umożliwiają utrzymanie sesji po zalogowaniu. Można wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach przeglądarki. Korzystanie z naszego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.

Zamknij