Program szczepień ochronnych przeciw grypie 65 plus

Program szczepień ochronnych przeciw grypie 65 plus skierowany jest do mieszkańców Łodzi w wieku od 65 roku życia, którzy leczą się z powodu występowania u nich przewlekłej choroby dolnych dróg oddechowych lub cukrzycy lub choroby nadciśnieniowej. 

W ramach Programu osoby zakwalifikowane będą szczepione przeciw grypie za pomocą szczepionek czterowalentnych zarejestrowanych i dopuszczonych do obrotu w Polsce, zgodnych z zaleceniami WHO na sezon 2023/2024.

W ramach Programu nie obowiązuje rejonizacja – pacjent zgłasza się do wybranej jednostki, która np. znajduje się najbliżej naszego miejsca zamieszkania, a realizuje Program. Nie trzeba być nawet ubezpieczonym.

Na szczepienia możesz się zapisać jeśli (pamiętaj, że musisz spełniać wszystkie 3 warunki):

  • ukończył-eś/aś 65 lat,
  • jesteś mieszkańcem Łodzi,
  • przewlekle leczysz się na choroby dróg oddechowych, cukrzycę lub/i nadciśnienie.
Nasze placówki, w których realizujemy program:
Scroll to Top